Մեր մասին«Հայաստանի խաղողագործների միություն» հասարակական կազմակերպությունը անձանց շահերի ընդհանրության հիման վրա, ոչ կրոնական հոգևոր ոչ նյութական այլ պահանջմունքեր բարելավելու նպատակով ստեղծված կամավոր հասարակական միավորում է:
Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են օրինականությունը, կամավորությունը, իրավահավասարությունը, ինքնակառավարումը և հրապարակայնությունը:
Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարացքում և օտարերկրյա պետություններում՝ այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան: